издаване на смъртен акт

Документи при смърт!

Документи Кремация

Ако ползвате нов гроб или нова урнова клетка /ниша/
1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.Документи погребение

1. Лична карта на починалия
2. Съобщение за смърт, издадено от лекар
3. Попълва се декларация за нов гроб от роднина

ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАР ГРОБ

1. Лична карта на починалото лице
2. Съобщение за смърт, издадено от лекар
3. Квитанция за платено гробно място (вечни времена)
4. Удостоверение за наследници на титуляра на гробното място – в ОРИГИНАЛ (обикновено титуляр е първият погребан)
5. Да са изминали осем години от предишното погребени .Бланки

ЗАЯВЛЕНИЕ СТАРА УРНОВА НИША. Свали от тук

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГРОБНОТО МЯСТО. Свали от тук

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУКСОЗНА НИША. Свали от тук

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ НОВО-ГРОБНО МЯСТО. Свали от тук

Ако имате въпроси потърсетени на посочените телефони за връзка.

error: